Wpis przeczytany:

ZASKARŻENIE UCHWAŁY RADY GMINY

Napisane przez:

 

Zacytuję pełny wpis z portalu „Rzeczpospolita Prawo”  http://prawo.rp.pl/artykul/57296.html

aby ludzie dojrzeli,że uchwały Rady Gminy nawet z poparciem Komisji Rewizyjnej, jeżeli nie są zgodne ze stanem prawnym, lub działają na szkodę ludzi, nie są ostatecznym wyrokiem samorządowców. Zapomnieliśmy,że owi samorządowcy rządzą mieniem gminnym w NASZYM IMIENIU o czym stanowi sam tryb wyborczy, a jeżeli oni o tym zapominają i tworzą uchwały niezgodne ze stanem faktycznym i prawem, jak np. w przypadku stanu rowów przy mojej posesji , czy np. działając na szkodę interesów dzieci i samej szkoły wtedy można, cytuję z podanej na samym początku strony, więcej w temacie można sobie wygoglować na necie:

Decyzję rady można podważyć

Każdy mieszkaniec gminy może zaskarżyć do sądu uchwałę rady gminy. Na przykład taką, która likwiduje szkołę albo zezwala na budowę wysypiska śmieci

Takie uchwały można skarżyć d osądu – muszą one jednak dotyczyć spraw z zakresu administracji publicznej, czyli regulowanych przepisami prawa administracyjnego. Warunki kwestionowania uchwał rady gminy reguluje art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.

Prawo do zakwestionowania samorządowych decyzji przysługuje tylko takiej osobie, która ma tzw. interes prawny. Nie można go mylić z interesem faktycznym. Występuje on wówczas, gdy ktoś jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy, jednak to zainteresowanie nie ma podstawy w przepisach, które mogłyby pozwolić mu skutecznie domagać się od organu administracji podjęcia określonych działań. Przykładowo, można się domagać zaprzestania budowy oczyszczalni ścieków w pobliżu, ale jeśli jest ona zgodna z prawem (np. ochrony środowiska czy budowlanym), to sam argument uciążliwego sąsiedztwa nie wystarczy. Interes prawny musi być chroniony konkretnym przepisem. Tak więc osoba wywłaszczona ma interes prawny w domaganiu się zwrotu nieruchomości, ponieważ możliwość zwrotu w określonej sytuacji przewiduje konkretny artykuł ustawy o gospodarce nieruchomościami. Takiego interesu nie ma natomiast osoba, która zaskarżyła uchwałę o likwidacji szkoły, jeśli w tej szkole nie pracuje lub nie chodzą tam jej dzieci. Uchwała ta nie jest bowiem związana z jej sytuacją prawną, nie ogranicza ani nie pozbawia jej uprawnień.

Przed zaskarżeniem uchwały rady gminy trzeba najpierw formalnie i pisemnie wezwać radę do usunięcia naruszenia, np. do zaprzestania danej inwestycji. Jeśli odpowiedź nie będzie dla skarżącego satysfakcjonująca, można wnieść skargę do sądu (wciągu 30 dni od doręczenia odpowiedzi). Gdyby odpowiedzi w ogóle nie udzielono, skargę można złożyć w terminie dwóch miesięcy od skierowania wezwania. Maksymalny termin na zaskarżenie uchwały rady gminy wynosi rok od jej podjęcia.

Skargę można wnieść w imieniu własnym lub grupy mieszkańców. Nie można zaskarżyć uchwały w sprawie, w której sąd już orzekał i skargę oddalił.

Podobną procedurę przewidują przepisy ustawy powiatowej (art. 87) i o samorządzie województwa (art. 90).

Rzeczpospolita

***************************************************************

W moim przypadku, decyzja Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej , zawarta w Uchwale, jest niezgodna ze stanem obecnie istniejącym. Niedrożność rowów nie wynika z zatorów w rurach przepustowych pod zjazdami, lecz na odwróconym ich spadzie, poprzez nielegalne przebudowy owych zjazdów i zawężenie koryta rowu niezgodnie z normami polskimi, tym samym Rada Gminy podejmując taką uchwałę z premedytacją skierowała zarówno wody opadowe jak i ścieki z ulicy w kierunku mojej posesji, co od KILKU dobrych lat wpływa na jej stan (fundamenty i ściany) niszcząco. W 2010 roku pani inspektor Grabowska, będąca chwilowo w naszej gminie, poinformowała mnie o takim właśnie stanie rowów, jak i o tym,że geodeci gminni dokonali pomiarów owych spadów i przy naszej posesji, rów , jest ostatnim w ciągu, który ma prawidłowy spad.. oczywiście owe pomiary geodezyjne gdzieś „znikły”. To samo , w czasie kontroli Komisji Rewizyjnej, stwierdził mi radny Ciupke w obecności p. radnej Bernacisko. Nawet pomiarów nie trzeba , bo ów stan rowów za moją posesją widać gołym okiem i pierwszy lepszy rzeczoznawca obali zasadność owej uchwały  , wystarczy ,że pomierzy spady gruntów i kierunek wsiąkających w niego ścieków. Nie rozumiem w tym wypadku JAK Komisja Rewizyjna może twierdzić, że p. wójt ze swoimi decyzjami w sprawie rowów działała zgodnie z prawem, jak i sama Komisja owe prawo nie uwzględniła . Nie rozumiem ,jak pani Sekretarz gminy może powoływać się w odpowiedziach do mnie na Uchwałę, która świadczy niezgodność z prawem. Ta uchwała jest dowodem na potwierdzanie nieprawdy w celu ? … kto czyta uważnie moje artykuły, domyśli się od razu.. Komija Rewizyjna MA  OBOWIĄZEK sprawdzania , czy decyzje Rady Gminy są zgodne z PRAWEM, czyli sam stan rowów ma również wymiar PRAWNY określony w ustawach i przepisach je regulujących.. wiele uchwał Rady Gminy jest podjętych niezgodnie z prawem ,co niesie również konsekwencje w interpretacji wewnętrznych przepisów gminnych przez urzędników. Może czas zacząć organizować obywatelskie ruchy w celu zaskarżania takich uchwał i pociągnięcia do odpowiedzialności za ich podejmowanie ? Jak nic nie daje interwencja w drodze administracyjnej, są jeszcze sądy i ich niezawisłe wyroki, tylko kochani ludzie, tutaj trzeba się zrzeszyć i działać a nie tylko petycje do tych co prawo łamią, pisać i płakać ,że nie reagują,… bo kto będzie sam p/ciw sobie decyzje podejmował ?

 

Panie radny Ciupke.. ja nie szukałam u pana załatwienia spraw po znajomości a zwykłej UCZCIWEJ SPRAWIEDLIWOŚCI , biorąc pod uwagę pana deklaracje o sobie jako o NIEZALEŻNYM  I  NIEPOWIĄZANYM  z ową machiną gminną , radnym…. CZY TO  TAK  TRUDNO  BYŁO  ZROZUMIEĆ ?.. Zamiast obiecywaĆ mi gruszki na wierzbie wystarczyło tylko działać zgodnie ze stanem faktycznym, ZŁOŻYĆ INTERPELACJĘ / żądanie o pomiary geodezyjne, o projekty przebudowy zjazdów, jeżeli są legalne, czyli za zgodą gminy , o dowody,że p. wójt ma rację… ale skoro widział pan gołym okiem odwrócony spad rowów i niewłaściwą przebudowę jego koryta przy innej posesji, to w jaki sposób potwierdził pan jako członek Komisji Rewizyjnej ich drożność ?..

 

Mój przykład ukazuje jakie są prawnie wartości zarówno uchwał samorządowych jak i tym samym tych co je podejmują…. Ku rozwadze i przemyśleniu czytających…

[post_analytics]

Podobne artykuły

1 komentarz

 1. Tutaj jeszcze podam link ( dla przypomnienia) ,do tego jak powinno się postępować w procesie postępowania administracyjnego:

  Seria Œściągawka z demokracji
  Obywatelski Poradnik Antykorupcyjny
  Zeszyt 4 Postępowanie administracyjne
  Autor Maciej Wnuk
  Zeszyt wydany we współpracy z Programem Prawnym

  http://www.batory.org.pl/ftp/korupcja/sciagawka4_postepowanie_administracyjne.pdf

  warto sobie ściągnąć pdf tego zeszytu i mieć na uwadze, że samorządy gminne i urzędnicy nie są ponad prawem, a są jak najbardziej mu podlegający. Tutaj trzeba cierpliwości i konsekwentnego działania,… wydawane decyzje i pisma z urzędów . z czasem zaczynają same świadczyć o sprawie ..a jeżeli są wydawane na podstawie uchwał samorządowych łamiących prawo, to tym bardziej o niej świadczą .. 😉

Skomentuj

*

gąsienice gumowe Figurki akcji stale nierdzewne